Nevelői tevékenysége és életvitele

 • kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél
 • családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban
 • együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
 • bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos informá-ciókat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi
 • szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat
 • saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában, sem azon kívül nem tanítja
 • részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a csa-ládias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe tör-ténő bevonásában
 • közreműködik az iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom érté-keinek formálásához

 

A főbb tevékenységek összefoglalása

 •  megtartja a tanítási órákat,
 •  feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és peda-gógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
 • megírja a tanmeneteket
 • munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,
 • legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén tartózkodni,
 • a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály el-hagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,
 • tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat,
 •  rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályza-tot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,
 • összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja,
 • a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,
 • tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mérté-kéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
 • javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. fe-ladataira,
 • részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
 • évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban,
 • a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szer-vezi meg,
 • megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
 • az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, szakmai, felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken,
 • helyettesítés esetén szakszerű órát tart,

2018. június 15.

BLSZSZK - Webmail -

Eseménynaptár

February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Névnap

2018. február 24. szombat
Mátyás, Jázmin
A Nap kel 06:38-kor,
nyugszik 17:29-kor.

Holnap
Géza, Alexander
napja lesz.

Statisztika

Ma68
Tegnap135
Ezen a héten742
Ebben a hónapban2931
Összes539510

IP címe: 54.226.55.151 Látogató Infói: Unknown - Unknown 2018. február 24. (szombat) 12:21

Vendég : 23 vendég jelen Tagok : Nincsenek tagok jelen

Elektronikus napló

Keresés az oldalon

Képzéseink

 • DSC_0398.JPG
 • DSC_0401.JPG
 • DSC_0416.JPG
 • DSC_0465.JPG
 • DSC_0471.JPG
 • DSC_0472.JPG
 • P1180025.JPG
 • P1180037.JPG
 • P1180405.JPG
 • P1180460.JPG
 • P1180464.JPG
 • P1180473.JPG
 • P1180486.JPG
 • P1190667.JPG
 • P1190673.JPG
 • P1190676.JPG
 • P1190685.JPG
 • P1190689.JPG
 • P1190691.JPG
 • P1190694.JPG
Salgótarjáni SzC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29. Tel: (32) 887-600; Fax: (32) 887-620; E-mail:borbely@blszszk.hu